Àwọn ẹ̀ka

Jump to navigation Jump to search

Àwọn ẹ̀ka yìí ní ojúewé tàbí amóhùnmáwòrán. Àwọn ẹ̀ka aláìlò kò hàn níbí. Bákannáà ẹ wo àwọn ẹ̀ka wíwá.

Àwọn ẹ̀ka