Àwọn oníṣe adílọ́nà

Lọ sí: atọ́ka, àwárí
Wá oníṣe adílọ́nà kan
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn
Àmì àsìkò Afojúsùn Ìparí Olùmójútó tó ṣe ìdínà Àwọn pàrámítà ìdínà Ìdíẹ̀
17:23, 9 Oṣù Kejì 2006 130.179.29.151 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:47, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 62.253.96.40 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:31, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 83.92.133.208 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:30, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 83.92.133.19 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:30, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 81.169.180.180 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:28, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 63.19.151.113 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:28, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 152.163.100.198 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:27, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 212.112.232.175 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:27, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 145.97.39.140 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:01, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 141.76.1.122 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
00:01, 14 Oṣù Kẹ̀wá 2005 141.76.1.121 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
21:52, 13 Oṣù Kẹ̀wá 2005 129.234.4.76 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:31, 13 Oṣù Kẹ̀wá 2005 137.155.211.15 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:32, 5 Oṣù Kẹ̀wá 2005 68.32.224.128 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:21, 5 Oṣù Kẹ̀wá 2005 24.253.140.156 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:21, 5 Oṣù Kẹ̀wá 2005 69.231.143.133 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:21, 5 Oṣù Kẹ̀wá 2005 209.114.99.138 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:19, 5 Oṣù Kẹ̀wá 2005 81.9.19.22 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
23:24, 4 Oṣù Kẹ̀wá 2005 67.19.70.180 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
01:00, 30 Oṣù Kẹ̀sán 2005 195.225.176.35 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
23:48, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 66.93.170.242 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
23:48, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 195.137.213.113 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
23:48, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 193.219.28.149 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:27, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 131.175.189.134 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:11, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 80.190.250.139 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:06, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 70.179.160.19 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 64.230.18.79 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 64.246.50.101 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 213.203.214.130 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 164.8.213.91 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:59, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 83.233.27.60 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:58, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 212.218.64.68 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:58, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 195.169.149.213 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:53, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 82.94.251.206 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:52, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 69.13.252.34 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:52, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 212.112.235.78 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:52, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 194.25.9.105 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:52, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 192.42.113.248 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:51, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 80.237.206.93 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:51, 18 Oṣù Kẹ̀sán 2005 209.221.193.39 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:10, 15 Oṣù Kẹ̀sán 2005 81.169.174.240 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:10, 15 Oṣù Kẹ̀sán 2005 62.197.40.155 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:09, 15 Oṣù Kẹ̀sán 2005 212.112.242.159 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:09, 15 Oṣù Kẹ̀sán 2005 213.239.194.175 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
07:06, 11 Oṣù Kẹ̀sán 2005 69.61.21.50 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
06:05, 11 Oṣù Kẹ̀sán 2005 220.161.154.90 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:16, 6 Oṣù Kẹ̀sán 2005 69.25.60.210 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
03:01, 5 Oṣù Kẹ̀sán 2005 85.12.2.57 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
01:50, 5 Oṣù Kẹ̀sán 2005 72.20.3.58 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
05:24, 2 Oṣù Kẹ̀sán 2005 81.30.210.182 (Ọ̀rọ̀) àìlópin   ìdínà ìṣèdá àkópamọ́ Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn