Disambiguation pages

Lọ sí: atọ́ka, àwárí

The following is a list of all disambiguation pages on Wiktionary.
A page is treated as a disambiguation page if it contains the tag __DISAMBIG__ (or an equivalent alias).

Kò sí àwọn èsì kankan fún ìjábọ̀ yìí.