Àwọn ojúewé aláàbò

Lọ sí: atọ́ka, àwárí

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see Àwọn àkọlé ajẹ́dídáàbòbò.

Àwọn ojúewé aláàbò
 
 
 
     (bytes)
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn
Timestamp Ojúewé Ìparí Protecting user Protection parameters Reason
Unknown Wiktionary:Nospam(2,447 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún, títẹ̀léra
Unknown Àdàkọ:Sitesupportpage(23 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Gnunote(119 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-addsection(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-anontalk(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-anonuserpage(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-article(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-contributions(31 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-currentevents(31 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-delete(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-edit(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-emailuser(27 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-help(22 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-history(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-login(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-logout(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-mainpage(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-move(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-mycontris(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-mytalk(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-portal(24 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-preferences(29 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-protect(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-randompage(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-recentchanges(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-recentchangeslinked(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-sitesupport(29 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-specialpage(29 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-specialpages(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-talk(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-undelete(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-unwatch(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-upload(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-userpage(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-viewsource(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-watch(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-watchlist(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Accesskey-whatlinkshere(1 byte) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-addsection(35 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-anontalk(51 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-anonuserpage(50 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-article(29 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-atom(23 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-contributions(43 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-currentevents(45 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-delete(24 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-edit(76 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-emailuser(24 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-help(22 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Unknown Àdàkọ:Tooltip-history(35 bytes) àìlópin Unknown user aláàbò kúnnúnkúnnún
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn